خانه / بایگانی برچسب: نشریه علمی پژوهشی (صفحه 2)

بایگانی برچسب: نشریه علمی پژوهشی

راهنمای نویسندگان

راهنماي نگارش مقاله پژوهشي براي   نشريه مطالعات اجتماعي در ورزش   نشريه مطالعات اجتماعي در ورزش در زمينه علوم ورزشي و به زبان فارسي منتشر مي گردد.  در اين مجله معيارهاي نگارشي مقاله هاي پژوهشي در نظر گرفته شود و از اين رو در اين نشريه مقالاتي چاپ مي …

ادامه نوشته »